Blanquejament dental

És una tècnica que representa una opció important dins dels tractaments estètics. Si vols unes dents blanques, de veritat, és una de les opcions més convenients. Es pot emprar tant en dents vitals com també en dents no vitals, i es basa en l’aplicació d’agents químics que, mitjançant una reacció d’oxidació, remouen pigments orgànics de les dents.