Odontogeriatria

(Gerodontologia) és la part de l’odontologia que s’ocupa del tractament i rehabilitació oral de la gent gran, podem incloure en aquest rang a les persones des dels 65 anys. Aquests pacients han de ser tractats de manera diferent, ja que generalment solen ser polimedicats, pacients que no han d’o no volen passar per tractaments complexos ni llargs, necessiten una odontologia poc cruenta, ràpida i eficaç.