Radiología digital

Tècnica que aplica raigs X per a l’obtenció d’imatges detallades en format digital. Se’t farà per poder analitzar i estudiar de la manera més precisa la zona o zones de la teva boca i maxil·lar on es realitzi el tractament.